Leslocatie
Perron 3 Hoff van Hollantlaan 1 5243SR Rosmalen  /  Muzieklokaal 4 

Lesdagen
maandag vanaf 13 uur
vrijdag ochtend tot 13.30

Tarieven 2023-2024

Onderstaande tarieven gelden per schooljaar 2023-2024 op basis van 37 lesweken en betaal je na ontvangst van een factuur.                                                       

Meer informatie over betaling, opzeggen en andere afspraken vind je bij de Algemene Voorwaarden.

Tarieven tot 21 jaar

 • wekelijks 30 minuten – € 24,00 per les
 • wekelijks 45 minuten – € 36,00 per les
 • wekelijks 60 minuten – € 48,00 per les 

Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW

Tarieven vanaf 21 jaar 

 • wekelijks 30 minuten – € 29,00 per les
 • wekelijks 45 minuten – € 43,50 per les
 • wekelijks 60 minuten – € 58,00 per les
 • twee wekelijks 30 minuten – € 31,00 per les
 • twee wekelijks 45 minuten – € 45,50 per les 
 • twee wekelijks 60 minuten – € 60,00 per les 

Lessen volwassenen vanaf 21 jaar zijn inclusief 21% btw

10 lessen kaart vanaf 21 jaar

Voor volwassenen is het mogelijk om een leskaart voor tien vrij in te plannen lessen te kopen. Een 10-lessenkaart is 1 schooljaar geldig.

 • 10 lessen van 30 minuten – € 310,00
 • 10 lessen van 45 minuten – € 455,00
 • 10 lessen van 60 minuten – € 600,00

Betaling

Om de betaling te voldoen, ontvang je na de eerste les een factuur. (De proefles is gratis.)

 

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van cellolesdenbosch.nl zijn onze  Algemene Voorwaarden van toepassing:

1. Op jaarbasis worden er 37 wekelijkse lessen gegeven, wanneer je om de week les hebt zijn dit 18 lessen.

2. Vakanties lopen parallel aan die van de basisscholen regio zuid.

3. Je kunt gedurende het schooljaar op ieder moment instromen. Lesgelden worden naar rato berekend.

4. Bij afmelding van lessen vindt er geen restitutie van lesgelden plaats.

5. Bij verhindering van de leerling is de docent niet verplicht een inhaalles te geven. Het lesgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.

6. Bij verhindering van de docent worden de lessen ingehaald. Indien dat niet mogelijk is wordt het lesgeld gerestitueerd.

7. Bij langdurige ziekte van de leerling kan restitutie van het lesgeld verleend worden over het aantal gemiste lessen.

8. Verrekening van eventuele meer- of minder lessen wordt met de factuur verrekend.

9. De opzegtermijn is een maand ingaand per de 1ste van de volgende maand. Als je bijvoorbeeld in november opzegt dan stoppen je lessen per 1 januari.